Gruppavtal Öppen fiber

Ägarbyte

Det finns två avtalstyper att välja mellan när det gäller fiberanslutning i Stenkyrka. Det är dels kollektivt gruppavtal och dels Telia öppen fiber. När er fastighet ska byta ägare gör ni enligt nedan.

—–

Om ni i samband med ägarbyte vill ändra avtal, dvs antingen från öppen fiber till gruppavtal eller tvärtom, så måste ni ha med i beräkningen att ett sådant byte tar mellan 2 och 6 månader. Det kostar 1250 kronor att byta avtal. Vid försäljning bör den gamla ägaren informera den nya ägaren om detta!

—–

Ägarbyte för er som har och vill fortsätta med kollektivt gruppavtal:

1. Se till att ni har betalat fram till överlåtelsedatumet. Kolla med Stenkyrkafiber att ni inte har någon skuld.

2. Lämna över senaste fakturan till de nya ägarna så att de kan fortsätta betala på den.

3. Stenkyrkafiber behöver namn, mobilnummer och epostadress till den nyinflyttade.

4. Lämna kvar all utrustning, dvs router och TV-boxar, så att allt fungerar som vanligt.

5. Se till att avsluta eventuella extratjänster direkt hos Telia (t ex extra kanaler eller ökad hastighet).

6. Ring Telia på nummer 020-20 20 70 och meddela ägarbytet.

Klart!

—–

Ägarbyte för er som har och vill fortsätta med Öppen fiber:

1. Meddela Stenkyrkafiber namn, mobilnummer och e-postadress till de nya ägarna.

2. Avsluta aktuell tjänst om ni har någon sådan hos Telia (020-40 24 00), t ex bredband eller TV.

3. Meddela Telia om ägarbytet på nummer 020-40 24 00.

Klart!