Allmänt Driftinfo Ekonomi Gruppavtal Stadgar Stämma

Avbrott, uppgradering och extra stämma

Senaste uppdatering (2022-12-09):

Telias jobb den 7 december gick bra. Nu väntar vi på att få den nya utlovade hastigheten och att det nya avtalet börjar gälla. Det är lite osäkert när det inträffar – vi försöker få svar.

I mitten av januari får vi ny utrustning, routrar och TV-boxar, som vi själva i föreningen ska distribuera ut på något ordnat vis.

====================

I december 2022 kommer det nya avtalet och det innebär dels att det blir en dags avbrott (för alla, 7 december, se här) och dels att priserna för gruppavtalet blir lägre efter årsskiftet. Dessutom får vi hastigheten 1 Gbps både uppåt till Internet och nedåt till era enheter. Det här känner ni förhoppningsvis till sedan tidigare.

Vi har haft en extra stämma också den 22 november, se handlingar längre ner. Stämman antog förslaget till nya stadgar! Vi kommer att lägga ut mer information här ovanför när och om det behövs.

Mer info om det nya gruppavtalet finns här.

Handlingar till extra stämma: