Stämma

Stämma 22 april 2023

Välkommen till föreningsstämma med Stenkyrkafiber ekonomisk förening den 22 april kl 13.00 i Folkets Hus. Kallelse och andra handlingar listas här nedan. Om du istället vill delta digitalt så skicka snarast ett mail till stenkyrkafiber på gmail.com så får du en länk.   Kallelse Dagordning ÅrsredovisningResultaträkningBalansräkning Verksamhetsberättelse för 2022 Budget för 2023Budget för 2024 Revisionsberättelsen presenteras […]