Driftinfo

TV, telefoni och utlämning av ny utrustning

Tre aktuella frågor tar vi upp här: OBS: Föreningen står för gratis installationshjälp och support. Meddela oss via mail om ni behöver detta. Ändringar för telefonin Bredbandstelefonin (dvs 0498-nummer via internet) försvinner om och när man installerar nya routern. Ta hjälp av Stenkyrkafiber om ni är beroende av den fasta telefonen via internet. Även övriga […]