Allmänt

Support

Om du har problem med utrustning eller tjänster så ska du vända dig till Telias kundtjänst, och det gör du genom att klicka här för Telias Kundtjänst eller ringa 020 – 20 20 70 (Gruppavtal) resp. 020 – 40 24 00 (Öppen fiber). Har du frågor om t.ex. Fiberföreningen, ansluta fastighet eller avtalsfrågor, kontakta styrelsen.

Stämma

Stämma 20 april 2024

Välkommen till föreningsstämma med Stenkyrkafiber ekonomisk förening den 20 april kl 13.00 i Folkets Hus. Kallelse och andra handlingar listas här nedan. Kallelse Dagordning ÅrsredovisningResultaträkningBalansräkning Verksamhetsberättelse Budget Revisionsberättelse Här ser du stämmoprotokollet för 2023 års föreningsstämma, med de beslut och personval som gjordes då: Stämmoprotokoll 2023