Gruppavtal Öppen fiber

Ägarbyte eller avtalsbyte

Kontakta alltid Stenkyrkafiber först vid ägarbyte. Om man först går till Telia så kan det tyvärr bli mycket strul.

Det finns tre avtalstyper att välja mellan när det gäller fiberanslutning i Stenkyrka. Det är gruppavtal för TV och bredband eller gruppavtal för endast bredband eller Telia öppen fiber. När er fastighet ska byta ägare eller avtal gör ni enligt nedan.

—–

Avtalsbyte kan göras 1 juni varje år och ska i så fall anmälas senast 15 april.

—–

Om ni i samband med ägarbyte vill byta avtal, dvs antingen från öppen fiber till gruppavtal eller tvärtom, så måste ni ha med i beräkningen att ett sådant byte endast kan göras 1 juni, annars kostar bytet 1000 kronor. Vid försäljning behöver den tidigare ägaren informera den nya ägaren om detta!

Vid dödsfall kan man naturligtvis byta avtal utan kostnad.

—–

Ägarbyte för er som har och vill fortsätta med något av de två gruppavtalen:

1. Se till att ni har betalat fram till överlåtelsedatumet. Kolla med Stenkyrkafiber att ni inte har någon skuld.

2. Lämna över senaste fakturan till de nya ägarna så att de kan fortsätta betala på den.

3. Stenkyrkafiber behöver namn, mobilnummer och epostadress till den nyinflyttade.

4. Lämna kvar all utrustning, dvs router och TV-boxar, så att allt fungerar som vanligt.

5. Se till att avsluta eventuella extratjänster direkt hos Telia (t ex extra kanaler eller ökad hastighet).

6. Ring Telia på nummer 020-20 20 70 och meddela ägarbytet.

Klart!

—–

Ägarbyte för er som har och vill fortsätta med Öppen fiber:

1. Meddela Stenkyrkafiber namn, mobilnummer och e-postadress till de nya ägarna.

2. Avsluta aktuell tjänst om ni har någon sådan hos Telia (020-40 24 00), t ex bredband eller TV.

3. Meddela Telia om ägarbytet på nummer 020-40 24 00.

Klart!