Stämma

Stämma 22 april 2023

Välkommen till föreningsstämma med Stenkyrkafiber ekonomisk förening den 22 april kl 13.00 i Folkets Hus. Kallelse och andra handlingar listas här nedan. Om du istället vill delta digitalt så skicka snarast ett mail till stenkyrkafiber på gmail.com så får du en länk.   Kallelse Dagordning ÅrsredovisningResultaträkningBalansräkning Verksamhetsberättelse för 2022 Budget för 2023Budget för 2024 Revisionsberättelsen presenteras […]

Driftinfo

TV, telefoni och utlämning av ny utrustning

Tre aktuella frågor tar vi upp här: OBS: Föreningen står för gratis installationshjälp och support. Meddela oss via mail om ni behöver detta. Ändringar för telefonin Bredbandstelefonin (dvs 0498-nummer via internet) försvinner om och när man installerar nya routern. Ta hjälp av Stenkyrkafiber om ni är beroende av den fasta telefonen via internet. Även övriga […]