Stadgar

Gällande stadgar

STADGAR FÖR STENKYRKAFIBER EKONOMISK FÖRENINGEnhälligt antagna vid årsstämma 2022-11-22 § 1 FIRMAFöreningens namn är Stenkyrkafiber ekonomisk förening. Organisationsnummer är 769623-3357. § 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETFöreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bl a data- och telekommunikation och tjänster för deras nyttjande av anslutningen samt […]