Stämma

Stämma 22 april 2023

Välkommen till föreningsstämma med Stenkyrkafiber ekonomisk förening den 22 april kl 13.00 i Folkets Hus. Kallelse och andra handlingar listas här nedan.

Om du istället vill delta digitalt så skicka snarast ett mail till stenkyrkafiber på gmail.com så får du en länk.  

Kallelse

Dagordning

Årsredovisning
Resultaträkning
Balansräkning

Verksamhetsberättelse för 2022

Budget för 2023
Budget för 2024

Revisionsberättelsen presenteras på stämman.

Här ser du stämmoprotokollet för 2022 års föreningsstämma, med de beslut och personval som gjordes då:

Stämmoprotokoll 2022