Allmänt

Lustkusten Utveckling AB

För att läsa om, eller komma i kontakt med bygdens häftiga utvecklingsbolag, gå till deras facebooksida eller skicka mail till info@lustkusten.com

Affärsidé

Medverka till och driva utveckling av näringsliv, föreningsverksamhet och offentlig verksamhet inom socknarna Stenkyrka, Lummelunda, Martebo och Tingstäde samt Hangvar.

Syfte och mål

  • Långsiktigt skapa fler, nya och bestående arbetstillfällen i bygden.
  • Skapa möjligheter för ökad samverkan, samarbete och utveckling av/mellan olika företag, föreningar och verksamheter.
  • Arbeta aktivt för en levande landsbygd med skola, förskola, fritidshem och servicefunktioner i form av livsmedelsaffär, post mm.
  • Långsiktigt säkerställa förutsättningarna för ökat byggande i socknarna, alltifrån yngre familjer till äldreboende.
  • Ta fram byggbar tomtmark, arbeta med frågor kring vatten, avlopp, mm.
  • Att utveckla Stenkyrka Prästgård till ett centrum för aktiviteter inom besöksnäringen, för kultur- och naturupplevelser i bygden.
  • Att i Stenkyrka Prästgård hyra ut lokaler, samt ge service i Prästgården för privat-, företags-, och regional verksamhet.
  • Att på längre sikt iordningsställa ett modernt och godkänt Restaurangkök, för Restaurang & Cateringverksamhet samt för egna företagare inom livsmedelsbranschen.