Kontakt - Styrelse

Ledamöter i styrelsen och kontakt med Telia

Kontakta i första hand föreningens administratör (Börje) via mail:

SMS kan komma vid behov från föreningens nummer 0766 – 868 543 men det går inte att ringa eller skicka SMS till det numret.

Ordförande: Tommy Jacobsson 0498-27 40 75

Sekreterare: Eva Gustafsson 0498-27 21 98

Vice ordförande: Thomas Hellenberg 0498-27 24 73

Kassör och admin: Börje Shameti Lewin (se mailadress ovan)

Grävsamordnare: Östen Sjöblom 0498-27 22 48

Teknikkunnig: P-O Yttergren 0735-39 19 00

Teknikkunnig: Oscar Kahlbom, 073-765 88 77

Kontakt med Telia
Öppen fiber: 020 – 40 24 00
Gruppavtalet: 020 – 20 20 70