Nyanslutning

Att ansluta en ny fastighet till fibernätet

Att gå med i Stenkyrkafiber och ansluta en fastighet till vårt fibernät


Anslutning

OBS! Nyanslutning kan endast ske 1 juni respektive 1 december. Detta förutsätter att allt är klart för fiberblåsning senast 15 maj respektive 15 november.

1 Detta är en grov skiss, vi diskuterar alltid detaljerna kontinuerligt med den som vill ansluta sig. Ni skriver på ett avtal med föreningen, gärna så snart ni har bestämt er för att ansluta. Ni väljer då mellan kollektivt abonnemang och öppen fiber (se abonnemangstyper och priser längre ner i dokumentet). Vilande abonnemang är också möjligt men oftast bara intressant om fastigheten inte är bebyggd ännu. Klicka här för avtalet.
Kostnaden för anslutning är 19 700 kronor. Den är momsfri.

2 (punkt 2 och 3 kan göras parallellt) Det ni behöver fixa och betala själva är att gräva fram till närmaste anslutningsskåp.
Styrelsen (Börje Shameti Lewin) informerar er om var närmaste anslutningsskåp finns. Styrelsen kan ge tips på duktiga och prisvärda grävare (se längre ner i det här dokumentet). Den som gräver ska inhämta ledningsanvisning från Ledningskollen för att säkerställa att inga andra ledningar eller rör grävs av. OBS: Klicka bort Stenkyrkafiber i Ledningskollen annars får vi betala för att någon ska visa oss var våra egna slangar ligger. Det vet vi redan så det är en onödig kostnad. Ni gräver ner en slang som ni får från föreningen och fyller igen diket direkt. Ni bekostar som sagt grävningen själva.

3 (punkt 2 och 3 kan göras parallellt) Ni får utomhusbox+inomhuskabel från föreningen (se kontaktinformation längre ner i det här dokumentet) och monterar den på husväggen. Inomhuskabeln ska sticka ut genom ett hål i väggen så att det går att svetsa den till utomhusboxen. Den är 20 meter lång och om man vill korta av den så sticker man ut så mycket
av kabeln som man vill kapa av. Längre ner i det här dokumentet finns förslag på hantverkare för detta. Ni bekostar montering och håltagning själva. Ett alternativ, särskilt för nybyggda fastigheter, är att dra fibern ända in i husets mediecentral. I så fall behövs ingen utomhusbox men man måste vara på plats eller lämna öppet när fibern ska svetsas.

4 När det finns slang nedgrävd från utomhusboxen till anslutningsskåpet, boxen är monterad och inomhuskabeln sticker ut – ja då går det att blåsa fiber och svetsa.

5 Beställ blåsning genom att kontakta styrelsen (Börje Shameti Lewin). Föreningen ser till att det blir fiber blåst genom slangen fram till boxen och att det blir ihopsvetsat. Föreningen ser även till att anslutningen blir registrerad hos Telia.

6 Ring Telia på 020 – 20 20 70 för att aktivera ert kollektiva abonnemang eller 020-40 24 00 för Öppen fiber. Utrustningen för kollektivt abonnemang består av en router och två TV-boxar. Om ni valt öppen fiber så läs mer längre ner på den här sidan!

7 Telia hjälper till att installera utrustningen om det behövs.

En årlig medlemsavgift till föreningen på 480 kronor tillkommer även när man har öppen fiber. Men man får också en ”kick-back” från Telia på 120 kronor per år, så totalkostnaden blir därför 360 kronor per år. Mer information: stenkyrkafiber@gmail.com eller ring Börje Shameti Lewin, 073-69 699 20 (dock ej under kontorstid).


Kontaktinformation grävare
Östen Sjöblom: 073 – 682 40 82, osten.sjoblom@gmail.com
Thor Nylander: 070 – 827 48 33
Daniel Ahlin (Dannes Byggtjänst): 070-827 48 41, dannesbyggtjanst@gmail.com
Eller en grävare som ni hittar själva. Personen måste inhämta information om kabelanvisning från Ledningskollen innan grävning.
Klicka bort Stenkyrkafiber i Ledningskollen (se punkt 2)!

Kontaktinformation för utomhusbox med kabel
Östen Sjöblom: 073 – 682 40 82, osten.sjoblom@gmail.com
Kontaktinformation för montering av utomhusboxen och håltagning i
ytterväggen:

Valfri hantverkare men om ni inte hittar någon så prova med:
Daniel Ahlin (Dannes Byggtjänst): 070-827 48 41, dannesbyggtjanst@gmail.com

Abonnemangstyper och priser
Vilande innebär att man är förberedd men vill ansluta senare. Ingen avgift utöver anslutningsavgiften. Oftast intressant endast för obebyggda fastigheter.

Kollektivt – Triple play innebär att man betalar 299 kronor per månad (40 kr medlemsavgift, 25 kr serviceavgift och 234 kr för bredband, TV och telefoni). Avtalet är bundet t o m år 2032 om inte ägarbyten eller liknande inträffar. Samtalsavgifter tillkommer och de betalas direkt till Telia.

Kollektivt – Bredband innebär att man betalar 249 kronor per månad (40 kr medlemsavgift och 209 kr för bredband). Avtalet är bundet t o m år 2032 om inte ägarbyten eller liknande inträffar. Samtalsavgifter tillkommer.

Öppen fiber:

Nya möjligheter för fritidsboende i Stenkyrka – Telia öppen fiber

Från 2019 har vi tillgång till Telia öppen fiber för Stenkyrkafibers medlemmar. Det innebär nya möjligheter för dem som bara är i Stenkyrka delar av året.
Information om Telia öppen fiber finns här!

Mvh
Styrelsen via Börje